Προκήρυξη θέσης

46953002_o.jpg

Αναλυτικά για την προκηρυχθείσα θέση (εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ), απευθυνθείτε εις το μητρικό ιστολόγιο (βλ. Τζων Μπόης στο Blogroll, κάτω δεξιά σου ντε!)

Οι αιτήσεις συμμετοχής λαμβάνονται και στο παρόν.

Με βαθιά εκτίμηση

Τζων Μπόης